Engels & Partners is sinds de oprichting in 1987 uitgegroeid tot een toonaangevend juridisch-financieel vertaalbureau. Tot onze vaste staf behoren Engelstalige juristen, beëdigde vertalers en editors.

Juridisch vertaalwerk
In de loop der tijd is er een ongekende expertise opgebouwd met betrekking tot alles wat juridisch is: wetsteksten, vonnissen, procedurestukken – elke tekstsoort die bij een advocatenkantoor vertaling behoeft, is door Engels & Partners reeds tientallen keren vertaald. Dat is ook niet verwonderlijk, want ondertussen mag Engels & Partners nagenoeg alle grote advocatenkantoren in Nederland tot haar opdrachtgevers rekenen. Wij zijn er trots op hen te mogen bedienen, en zien onze structurele vertrouwensband met deze (terecht) veeleisende relaties als de best mogelijke aanbeveling.

Financieel vertaalwerk
Naast het juridisch vertaalwerk is financieel vertaalwerk eveneens een specialiteit: denk aan jaarverslagen, rulings, beloningsregelingen, gedragscodes, fusiedocumenten, aanbestedingen, AFM-kwesties, beursgangen, beleggingsprospectussen, enz.

Voor meer specifieke informatie over Engels & Partners of over uw vertaalvraag kunt u e-mailen naar: vertaal@engpart.nl